เกี่ยวกับบริษัท

Home » About us » เกี่ยวกับบริษัท

พลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 นโยบายและเป้าหมายหลักของเรา เพื่อจะยกระดับความไว้ใจ ความเชื่อถือ ของ ลูกค้า ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น บริษัทฯจะไม่ยอมหยุดนิ่งที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยี บุคลากร การบริหารงาน เพื่อสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับกา ร ตอบแทน สิ่งดีๆ สู่สังคม ปัจจุบันได้พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นที่เรียบร้อย

นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นผลิตสินค้ามีคุณภาพดี
เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า พร้อมทั้งส่งมอบตรงเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม

ข้อมูลบริษัท