สมัครงาน

Home » สมัครงาน

พลาสโตเมอร์เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่รับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก อุปกรณ์ประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทาง การแพทย์ และชิ้นส่วน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมโดยบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการฉีดพลาสติก เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังการผลิตต่อไปในอนาคต ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องสรรหาพนักงานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตต่อไป

ตำแหน่งที่เปิดรับ ( Update : 2/8/2557 )

Plastomer Technology เป็นบริษัทฉีดพลาสติกที่มีลูกค้ารายใหญ่มากมายในขณะนี้ ปัจจุบันเราเป็นผู้นำด้านธุรกิจการฉีดพลาสติกและ Molding และต้องการผลักดันบริษัทของเราให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป เราต้องการทีมงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่ครอบครัวของเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำไปด้วยกัน หากคุณมีความสนใจที่ต้องการทำงาน โอกาสมาถึงแล้ว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-คุณสมบัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารสมัครงาน

สวัสดิการ